Visie & Beleidsplein

Kijken naar sport

passieve sportdeelname in crossnationaal perspectief

Leeuwen, J. van (2010). Kijken naar sport: passieve sportdeelname in crossnationaal perspectief. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

In dit rapport is aan de hand van data van het 'International Social Survey Program' en enkele secundaire bronnen in kaart gebracht wat de aard en de omvang van het kijken naar sport in Nederland is en hoe deze zich verhoudt tot het kijken naar sport in 34 andere landen. Daarnaast is er aandacht besteed aan de achtergrondkenmerken van de mensen die kijken naar sport. Er is onderscheid gemaakt op basis van geslacht, het actief deelnemen aan sport, opleidingsniveau en leeftijd. Tenslotte is er ingegaan op de specifieke takken van sport die in de deelnemende landen aandacht krijgen. Het kijken naar sport is in deze studie geoperationaliseerd als zijnde kijken via de televisie en kijken als toeschouwer. De analyse kent een bivariate beschrijvende benadering en hoewel de passieve beleving van sport in Nederland al dikwijls onderwerp van verschillende studies is geweest, is er vooralsnog minder bekend over de mate waarin de passieve sportdeelname in Nederland verschilt ten opzichte van andere landen. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Kijken naar sport : passieve sportdeelname in crossnationaal perspectief

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen van Leeuwen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

internationaal
media
sport (algemeen)
sportbeoefening