Visie & Beleidsplein

Sport en recht deel 8

een terugblik op de 20e en een vooruitblik naar de 21e eeuw

de positie van sportbonden

rechtspositie van de (top)sporter

Kollen, F., & Staveren, H.T. van (2001). Sport en recht deel 8: een terugblik op de 20e en een vooruitblik naar de 21e eeuw, de positie van sportbonden, rechtspositie van de (top)sporter. Haarlem: De Vrieseborch.

Voordrachten gehouden tijdens de jaarvergadering op 10 november van de Vereniging voor Sport en Recht. Onderwerpen die aan bod komen zijn de positie van sportbonden en de rechtspositie van de (top) sporter

Uitgever(s): De Vrieseborch,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Fred Kollen
Heiko van Staveren

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportbonden
sportrecht
topsport