Visie & Beleidsplein

Topsport & onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar

een onderzoek naar de invloed van sportstatus, schooltype en psychosociale factoren op schoolprestaties van leerlingen in Duitsland en Nederland

Hakkers, S. (2011). Topsport & onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar: een onderzoek naar de invloed van sportstatus, schooltype en psychosociale factoren op schoolprestaties van leerlingen in Duitsland en Nederland. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Dit onderzoek gaat in op de invloed van (top)sport op schoolprestaties en beschrijft of het door de leerling gevolgde schooltype en de psychosociale factoren daarbij een rol spelen. De 601 leerlingen die deelnamen aan het onderzoek zijn afkomstig van vier verschillende schooltypen, te weten Duitse Eliteschulen des Sports, Nederlandse Topsport Talentscholen, Duitse reguliere gymnasia en Nederlandse reguliere scholen uit het voortgezet onderwijs. De leerlingen, die gemiddeld twaalf tot en met veertien jaar oud waren, hebben anoniem een vragenlijst ingevuld. In deze vragenlijst worden leerlingen bevraagd op de variabelen die in dit onderzoek een rol spelen. Dit zijn de sportstatus van de leerling, het door de leerling gevolgde schooltype, de score van de leerling op zelfregulatie en zelfwaardering (als psychosociale factoren) en de schoolprestaties op de drie kernvakken. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd. Tevens worden aanbevelingen gedaan.

Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen,

Download(s)

Topsport & onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar : een onderzoek naar de invloed van sportstatus, schooltype en psychosociale factoren op schoolprestaties van leerlingen in Duitsland en Nederland

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Stephan Hakkers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

onderwijs
topsport
voortgezet onderwijs