Visie & Beleidsplein

Voortgangsrapportage operatie jong

(2005). Voortgangsrapportage operatie jong. Den Haag: Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport.

Op 22 juni 2004 heeft uw Kamer de kabinetsnotitie «Operatie Jong: Sterk en resultaatgericht voor de jeugd» (Tweede Kamer 2003?2004, 29 284, nr. 2) ontvangen. Daarin heeft het kabinet definitief de Jeugdagenda van Operatie Jong bepaald door het kiezen van de thema's en het aangegeven van hetgeen het kabinet in het kader van Operatie Jong wil bereiken. In de notitie heeft het kabinet tevens aangegeven dat zij jaarlijks, en als eerste in mei 2005, over de voortgang van Operatie Jong aan de Tweede Kamer zal rapporteren. In de rapportage zal worden aangesloten bij de twaalf plannen van aanpak op de thema's van de Jeugdagenda. Voorliggende brief is deze eerste voortgangsrapportage.

Uitgever(s): Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport,

Download(s)

Voortgangsrapportage operatie jong

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugdbeleid
overheidsbeleid