Visie & Beleidsplein

Opvoeders met ballen

een kwalitatief onderzoek naar de vraag of en hoe de manier van lesgeven van sportleiders en trainers wordt beïnvloed door de betekenissen die zij geven aan opvoeden door sport

Mooij, A. de (2011). Opvoeders met ballen: een kwalitatief onderzoek naar de vraag of en hoe de manier van lesgeven van sportleiders en trainers wordt beïnvloed door de betekenissen die zij geven aan opvoeden door sport. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in de verschillen en overeenkomsten in manier van lesgeven tussen sportleiders in de wijk en trainers van sportverenigingen. Tevens zal bekeken worden of deze manier van lesgeven gerelateerd is aan de betekenissen die sportleiders en trainers geven aan de rol die zij kunnen spelen in opvoeding van kinderen door sport. Dit onderzoek is de afsluiting van de tweejarige masteropleiding Sportbeleid en Sportmanagement aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Opvoeders met ballen : een kwalitatief onderzoek naar de vraag of en hoe de manier van lesgeven van sportleiders en trainers wordt beïnvloed door de betekenissen die zij geven aan opvoeden door sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Annemarie de Mooij

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kwalitatief onderzoek
opvoeding
scripties
sport en bewegen in de buurt
sportkader
sporttraining
sportverenigingen