Visie & Beleidsplein

Topsport en wetenschap

een gouden duo!

Philippaerts, R. (2011). Topsport en wetenschap: een gouden duo!. Leuven: Uitgeverij Acco.

Het Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport (2007-2011) verricht in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap beleidsvoorbereidend en beleidsrelevant onderzoek. Ook naar topsport wordt onderzoek gevoerd. In dit boek worden de voornaamste resultaten van deze onderzoeken voorgesteld, onder andere talentidentificatie in en het opsporen van prestatiebepalende eigenschappen van sprinters en verspringers, wielrenners, triatleten en handballers. Blessurepreventie tijdens de competitiesport alsook de psychologische begeleiding tijdens (top)sport worden eveneens behandeld. Bovendien wordt een aantal mechanismen van het Vlaamse topsportbeleid onderzocht en afgetoetst. Dit boek komt tegemoet aan de nood aan een brede valorisatie van de onderzoeksresultaten ten dienste van het beleid en beleidsinstanties, sportfederaties, clubs en andere veldactoren.

Uitgever(s): Uitgeverij Acco,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Renaat Philippaerts

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Vlaanderen
blessurepreventie
talentherkenning
topsport
topsportbeleid
topsporters