Visie & Beleidsplein

Leven in de lage landen

historisch-demografisch onderzoek in Vlaanderen en Nederland

jaarboek 2010

Matthijs, K., Putte, B. van de, Kok, J., & Bras, H. (2010). Leven in de lage landen: historisch-demografisch onderzoek in Vlaanderen en Nederland, jaarboek 2010. Leuven: Uitgeverij Acco.

Historische demografie gaat over de kenmerken, de verschillen en de evolutie van vruchtbaarheid, sterfte en migratie. Die thema's, en alles wat daarmee samenhangt inzake gezinsvorming en -ontbinding, omspannen de hele materiële én morele ruimte van het dagelijks leven. Dat verklaart waarom het in dit boek aangeboden prisma zo breed is: prostitutie en huwelijken van dienstmeiden, afwezige vaders en verwanten, zuigelingensterfte en huwelijkstiming, gezinskenmerken en moederschap. Deze publicatie brengt nieuwe feiten aan, maar ook vragen en discussies. Sinds 2008 organiseert de Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap Historische Demografie (FWO- Vlaanderen) jaarlijks een Dag van de Historische Demografie. De bijdragen van die dag bieden een inkijk in de historisch-demografische keuken van de Lage Landen. Een selectie daarvan is in deze bundel opgenomen; zin legt een getuigenis af van de dynamiek van het Vlaamse en Nederlandse historisch-demografische onderzoek.

Uitgever(s): Uitgeverij Acco,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koen Matthijs
Bart van de Putte
Jan Kok
Hilde Bras

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
Vlaanderen
demografie
geschiedenis
onderzoeken
samenleving
sociale wetenschappen
sociologie