Visie & Beleidsplein

Sportas Amsterdam

Sportraad Amsterdam (2011). Sportas Amsterdam. Amsterdam: Sportraad Amsterdam.

De Sportraad Amsterdam is van mening dat de bestaande top- en breedtesportaccommodaties in de Schinkelscheg en het Amsterdamse Bos in samenhang de potentie hebben om uit te groeien tot een prominente topsportlocatie die een belangrijke bijdrage zal leveren aan de internationale uitstraling van de stad Amsterdam. In januari 2007 is hier een advies over verschenen waarin werd voorgesteld deze accommodaties in gezamenlijkheid te ontwikkelen en te verenigen in de Sportas Amsterdam. Het wordt nu tijd om daadwerkelijk een begin te maken met het ontwikkelen van deze Sportas. Het stadsbestuur heeft de mogelijkheid om met relatief geringe investeringen een belangrijke bijdrage te leveren aan het (internationale) profiel van de stad. Hiervoor zijn geen kostbare, langdurige en risicovolle projecten nodig, aangezien de basis van de infrastructuur hiervoor reeds aanwezig is. Een coherente ontwikkeling van de Sportas en de bijbehorende accommodaties, die voor een groot deel al bestaan, volstaat. Hiertoe doet de Sportraad in dit advies een zevental aanbevelingen.

Uitgever(s): Sportraad Amsterdam,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sportraad Amsterdam

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
topsport