Visie & Beleidsplein

Exercise without worries

prevention of stress and depressive symptoms in women from disadvantaged communities

Waerden, J. van der (2011). Exercise without worries: prevention of stress and depressive symptoms in women from disadvantaged communities. Maastricht: Judith van der Waerden.

Depressie is een veel voorkomende psychische aandoening die leidt tot beperkingen in het sociale, emotionele en fysieke functioneren en een grote invloed heeft op de kwaliteit van leven. Zowel bij vrouwen als bij mensen met een lage sociaaleconomische status (LSES) komt depressie vaker dan gemiddeld voor. Vooral LSES vrouwen zijn een kwetsbare groep met een groot risico op het ontwikkelen van depressieve klachten en depressie.

De centrale doelstelling van dit proefschrift is het verkennen van de mogelijkheden om depressieve symptomen bij kansarme vrouwen te voorkómen. Het eerste deel van dit proefschrift richt zich op de bredere context van depressie preventie bij LSES vrouwen. Het tweede deel van dit proefschrift presenteert studies over de uitvoering en evaluatie van Bewegen Zonder Zorgen (BZZ). Dit is een psycho-educatief bewegingsprogramma dat beoogt om stress en depressieve symptomen bij LSES vrouwen uit achterstandswijken te voorkomen en te verminderen.

Uitgever(s): Judith van der Waerden,

Download(s)

Exercise without worries : prevention of stress and depressive symptoms in women from disadvantaged communities

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Judith van der Waerden

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

depressie
preventie
proefschriften
sociaal-economische positie
vrouwen