Visie & Beleidsplein

City trainers

train je stad (ontwerpfase project)

Smits, F. (2011). City trainers: train je stad (ontwerpfase project). 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Zowel de gemeenten Dordrecht, 's-Hertogenbosch als Tilburg zien kansen en mogelijkheden om met jongeren samen te werken aan sportieve activiteiten in de wijken met als doel het bevorderen van sportactiviteiten, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken. De gemeenten 's-Hertogenbosch en Tilburg hebben in de afgelopen jaren ervaringen opgedaan met het stimuleren van jongeren om buurtsportactiviteiten op te zetten en te begeleiden voor andere jongeren. Dit jongeren-voor-jongeren project draagt de naam City Trainers in 's-Hertogenbosch en Tilburg Troopers in de gemeente Tilburg. De jongeren die vrijwilligerswerk doen binnen dit project, hebben een kortdurende opleiding gevolgd om de sportactieve activiteiten succesvol te kunnen aanbieden aan andere jongeren. De drie gemeenten hebben tezamen het initiatief genomen om dit project systematisch door te ontwikkelen onder de naam City Trainers om naar een grotere en langdurige betrokkenheid van jongeren toe te werken. Ze hebben een gezamenlijke aanvraag ingediend bij ZonMw in het kader van het programma 'Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin'. De aanvraag is toegewezen en daarmee is de doorontwikkeling van start gegaan. Het plan van aanpak is onderverdeeld in vier fasen: de ontwerpfase, ontwikkelfase, uitvoeringsfase en borgingfase. Het Mulier Instituut vervult een ondersteunende rol bij de vormgeving en uitvoering van het onderzoek. Deze rapportage presenteert de resultaten van de ontwerpfase. Er hebben interviews plaatsgevonden met toekomstige City Trainers, jongeren die deelnemen aan de georganiseerde activiteiten, ouders, praktijkbegeleiders, samenwerkingspartners en scholen.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

City Trainers; train je stad : (ontwerpfase project)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Froukje Smits

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurten
jeugd
jeugdtrainers
jongeren
sport (algemeen)
sport en bewegen in de buurt
trainers
vrijwilligers
wijkaanpak
wijken