Visie & Beleidsplein

Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland 2011

internationale vergelijking, ontwikkelingen en actuele situatie

Keuzenkamp, S. (2011). Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland 2011: internationale vergelijking, ontwikkelingen en actuele situatie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het kabinet wil de sociale acceptatie van homoseksualiteit bevorderen. Om zicht te hebben op de stand van zaken en de mate waarin dat doel wordt bereikt, heeft het kabinet het Sociaal en Cultureel Planbureau gevraagd de actuele cijfers en trends op dit gebied in kaart te brengen. Uit dit rapport blijkt dat Nederland internationaal nog altijd het meest homotolerante land in Europa is. Desondanks blijken er grenzen aan deze tolerantie te zijn en zijn er groepen die duidelijk meer moeite hebben met homoseksualiteit (zoals jongeren, orthodox religieuzen en niet-westerse migranten).

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland 2011 : internationale vergelijking, ontwikkelingen en actuele situatie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Saskia Keuzenkamp

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

LHBTI
emancipatie
verdraagzaamheid