Visie & Beleidsplein

Gewoon aan de slag?

de sociale veiligheid van de werkplek voor homoseksuele mannen en vrouwen

Keuzenkamp, S., & Oudejans, A. (2011). Gewoon aan de slag?: de sociale veiligheid van de werkplek voor homoseksuele mannen en vrouwen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het vergroten van de veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders is een speerpunt van het lesbisch- en homo-emancipatiebeleid van het kabinet. De leden van deze groepen moeten immers open kunnen zijn over hun seksuele voorkeur of genderidentiteit als zij dat willen. Ze moeten gevrijwaard zijn van discriminatie of andere negatieve uitingen. In hoeverre is dat het geval? Hoe veilig voelen lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders zich, vooral ook op het werk? In welke mate worden zij geconfronteerd met negatieve reacties vanwege hun seksuele voorkeur of genderidentiteit? Wat voor gevolgen hebben die negatieve reacties voor het functioneren en welbevinden? Op verzoek van het kabinet-Rutte geeft het Sociaal en Cultureel Planbureau antwoord op die vragen in dit rapport.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Gewoon aan de slag? : de sociale veiligheid van de werkplek voor homoseksuele mannen en vrouwen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Saskia Keuzenkamp
Ans Oudejans

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

LHBTI
arbeid
verdraagzaamheid