Visie & Beleidsplein

Combinatiebaan Park Randenbroek

haalbaarheidsstudie combinatiebaan te Amersfoort

Spruijt, T. (2008). Combinatiebaan Park Randenbroek: haalbaarheidsstudie combinatiebaan te Amersfoort. Eindhoven: DHV B.V..

Amersfoort werkt aan de Structuurvisie Park Randenbroek e.o. De structuurvisie beschrijft de toekomstige inrichting van het gebied in Amersfoort-Zuid. In april 2007 is door de gemeenteraad het participatievoorstel vastgesteld en is gestart met een consultatietraject. Tijdens het consultatietraject hebben bewoners, organisaties en gebruikers van het gebied hun mening over de toekomstige invulling ervan gegeven. Het consultatietraject resulteerde op 17 juni 2008 in een consultatienota waarin varianten voor de diverse deelgebieden staan beschreven. Op 24 juni 2008 heeft B&W voorgesteld om de mogelijkheid voor de inpassing van een combi (ijs- en skeeler)baan op twee locaties (variant 'IJsbaan' (S2) en variant 'Voetbal' (S3)) op haalbaarheid te onderzoeken. De gemeenteraad heeft zich op dit voorstel positief uitgesproken. Op 28 oktober 2008 is aan DHV verzocht om in een haalbaarheidsstudie de mogelijkheid van een nieuwe combinatiebaan te onderzoeken. De resultaten van deze studie worden in deze publicatie gepresenteerd.

Uitgever(s): DHV B.V.,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

T. Spruijt

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
onderzoeken
sportaccommodaties
toekomst