Visie & Beleidsplein

Onderwijs in bewegen

basisthema's in bewegingsonderwijs en sport op school

Stegeman, H., Brouwer, B., & Mooij, C. (2011). Onderwijs in bewegen: basisthema's in bewegingsonderwijs en sport op school. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Het vroegere vormingsvak lichamelijke opvoeding heeft zich in vijftig jaar tijd ontwikkeld tot een basisvak dat leerlingen voorbereidt op een zelfgekozen en zelfstandige deelname aan de wereld van sport en bewegen - het begrip 'bewegingscultuur' doet zijn intrede. Dit boek behandelt een aantal basisthema's in dit actuele 'bewegingsonderwijs en sport op school': wat zijn de uitgangspunten en algemene doelstellingen, in welke context geef je onderwijs, waar krijg je als docent mee te maken, waar moet je aan denken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het onderwijs? Voor deze herziene uitgave van 'Onderwijs in bewegen' zijn auteurs aangetrokken uit de wereld van de wetenschap, de onderwijsverzorging, de vakorganisatie en de lerarenopleidingen. Het boek is bestemd voor studenten aan en afgestudeerden van lerarenopleidingen voor lichamelijke opvoeding en Pabo's.

Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Harry Stegeman
Berend Brouwer
Chris Mooij

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
onderwijs
sport (algemeen)