Visie & Beleidsplein

Samenhang sportopleidingen

sportopleidingen in relatie tot behoefte van de arbeidsmarkt

Gaalen, I. van, Huisman, T., Bergen, N. van, Pijls, T., & Raanhuis, M. (2000). Samenhang sportopleidingen: sportopleidingen in relatie tot behoefte van de arbeidsmarkt. 's-Hertogenbosch: CINOP.

Naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer hebben de ministeries van VWS en OC&W in december 1999 opdracht gegeven voor het project 'Samenhang sportopleidingen'. Het Centrum voor Innovatie van Opleidingen (CINOP) heeft het onderzoeksdeel naar arbeidsmarkt en opleidingen voor haar rekening genomen. Doelstellingen van het project op het gebied van sport zijn: een transparante samenhangende kwalificatiestructuur ontwikkelen; structuur en samenhang bewerkstelligen tussen alle opleidingen van de bonden en die van het regulier beroepsonderwijs door middel van afstemming; opleiden in relatie tot de behoefte van de arbeidsmarkt. Om deze doelstellingen te realiseren heeft CINOP twee onderzoeken uitgevoerd. Ten eerste een arbeidsmarktonderzoek naar de huidige en toekomstige behoefte van de sportsector aan geschoolde functionarissen (vrijwilligers en professionals) op verschillende niveaus. Ten tweede een onderzoek naar opleidingen. Dit betreft een vergelijkende studie naar de opleidingen van ALO (hbo), CIOS (mbo), de door VWS erkende sporttechnische opleidingen van de sportbonden en de Fit!vak-opleidingen. Dit rapport geeft de resultaten weer van beide onderzoeken die in de periode januari-september 2000 hebben plaatsgevonden.

Uitgever(s): CINOP,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ineke van Gaalen
Tonny Huisman
Niko van Bergen
Tijs Pijls
Mirjam Raanhuis

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

SPIN (project)
sportaanbod
sportinfrastructuur
sportopleidingen