Visie & Beleidsplein

Monitor zo kan het ook!

beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, halverwege

Dool, R. van den, Cevaal, A., & Lindert, C. van (2011). Monitor zo kan het ook!: beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, halverwege. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Uit het rapport 'Monitor Zo kan het ook!' (2010) blijkt dat in een kwart van de onderzochte woonlocaties slechts een klein deel van de cliënten in de vrije tijd sport en beweegt. Deze en andere resultaten geven inzicht in de startsituatie van het beweegstimuleringsprogramma Zo kan het ook! voor mensen met een verstandelijke handicap. Ook uit eerder onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat meer dan 80 procent van de mensen met een verstandelijke handicap inactief is. Decentralisatie van de zorg en de hoge werkdruk zorgen ervoor dat dag- en woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke handicap weinig aandacht hebben voor sport en bewegen. Dit vergroot bij hen het risico op bewegingsarmoede en overgewicht en leidt wellicht tot meer behoefte aan zorg. Het Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport brengt mensen met een verstandelijke handicap in beweging met het programma Zo kan het ook!. Centraal daarbij staat het op structurele basis bevorderen van bewegen en sporten, binnen en buiten de dag- en woonvoorziening. Een belangrijk onderdeel van het programma is het monitoren van effecten van het programma. Gedurende de looptijd van het programma vindt op drie momenten een evaluatie plaats: voorafgaand aan, tijdens en na afloop van het programma. Dit rapport geeft de stand van zaken halverwege het programma weer. Met twee uitgebreide onderzoeken onder de instellingen wordt de stand van zaken rond het sporten en bewegen van hun cliënten geschetst. Het Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport voert binnen de zorg ook het programma Revalidatie, Sport en Bewegen uit. Tevens voert het programma's uit binnen de sector speciaal onderwijs (Special Heroes) en binnen de sector sport (Sport).

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Monitor Zo kan het ook! : beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, halverwege

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remko van den Dool
Astrid Cevaal
Caroline van Lindert

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
gehandicaptensporten
gehandicaptenzorg
mensen met een beperking
mensen met een verstandelijke beperking
monitors
sportstimulering