Visie & Beleidsplein

Monitor Special Heroes in cluster 3

startsituatie van deelnemende cluster 3-scholen en hun leerlingen

Lindert, C. van, & Dool, R. van den (2011). Monitor Special Heroes in cluster 3: startsituatie van deelnemende cluster 3-scholen en hun leerlingen. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Sport en bewegen is goed voor iedereen! Dit geldt ook voor kinderen en jongeren met een handicap. Toch sporten zij minder dan hun leeftijdgenoten zonder handicap. Dat moet veranderen, vinden het Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport, NOC*NSF en de Landelijke Vereniging van Cluster 3 scholen (LVC3). Om de sportdeelname van kinderen en jongeren met een handicap te vergroten, hebben zij samen het programma Special Heroes opgezet. De leerlingen in het speciaal (voortgezet) onderwijs staan hierbij centraal. De school vormt de 'spil' in de aanpak. Het streven is om Special Heroes landelijk uit te rollen bij cluster 3-scholen. Dit zijn scholen voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap, een ernstige meervoudige handicap en chronisch zieke kinderen. In dit rapport worden de resultaten van de eerste meting van het monitor- en evaluatieonderzoek beschreven. Dit rapport geeft de startsituatie weer van de deelnemende cluster 3-scholen en hun leerlingen en gaat specifiek in op het huidige sport- en beweegaanbod van de scholen en het sport- en beweeggedrag van de leerlingen. Zo’n tachtig procent van de scholen doet inmiddels mee aan Special Heroes. Dit houdt in dat zij in samenwerking met sportaanbieders in de buurt cliniclessen organiseren tijdens de reguliere gymles en stimuleren dat leerlingen daarna gaan kennismaken bij deze sportaanbieders. De eerste stap lukt goed. Bij het naschoolse programma verwachten scholen meer belemmeringen, met name bij het vervoer en het organiseren van betrokkenheid van ouders. Dat Special Heroes nodig is, blijkt uit het feit dat een ruim tweevijfde van de cluster 3-leerlingen niet aan sport doet (minder dan 12 keer per jaar) en ruim de helft geen lid is van een sportvereniging. Een groot deel van de leerlingen heeft wel een sportwens. Met Special Heroes creëren de deelnemende scholen daarvoor nu een positief klimaat.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Monitor Special Heroes in cluster 3 : startsituatie van deelnemende cluster 3-scholen en hun leerlingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Caroline van Lindert
Remko van den Dool

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
gehandicaptensporten
kinderen
leerlingen
mensen met een beperking
monitors
speciaal onderwijs
sportstimulering