Visie & Beleidsplein

Experiment s.s.d.j

bijlagen boek

(1987). Experiment s.s.d.j: bijlagen boek. Dordrecht: Landelijke Contactraad.

Sinds juni 1983 bestaat het zogeheten experiment stimulering sportdeelneming door jeugdigen (S.S.D.J.) in de vier grote steden. In de periode 83-86 zijn bijna vijftig grote en kleine experimentele projecten uitgevoerd, waarbij steeds de relatie randgroepjongeren en sport centraal heeft gestaan. Over het totale experiment S.S.D.J. is verslag gedaan in een rapport, waarin ook aanbevelingen zijn opgenomen welke de bouwstenen kunnen zijn voor een specifiek beleid voor randgroepjongeren en sport. Tevens is er in dat rapport een matrix opgenomen, waarmee bijna alle projecten overzichtelijk worden gepresenteerd. In dit bijlagenboekje zijn ruim twintig evaluaties van de S.S.D.J.-projecten opgenomen, die inzicht geven in hoe zaken in die tijd gelopen zijn. Centrale thema's zijn; sportsector, jongerenwerk inclusief het straathoekwerk, onderwijs en meidenwerk en cursusactiviteiten.

Uitgever(s): Landelijke Contactraad,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugd
sportstimulering