Visie & Beleidsplein

De maatschappelijke waarde van sport

een literatuurreview naar de inverdieneffecten van sport

Boonstra, N., & Hermens, N. (2011). De maatschappelijke waarde van sport: een literatuurreview naar de inverdieneffecten van sport. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Deze literatuurreview gaat in op de vraag wat er bekend is over de maatschappelijke effecten van sport. Hiervoor zijn nationale en internationale wetenschappelijke publicaties bestudeerd. Ook vonden interviews plaats met verschillende gerenommeerde wetenschappers. Het onderzoek laat zien dat sport bijdraagt aan het zelfvertrouwen van jeugdigen. Hoe groter het zelfvertrouwen, hoe kleiner de kans op crimineel of andersoortig ongewenst. Sporten werkt dus preventief. Veel studies concluderen bovendien dat jeugdigen die sporten beter presteren op school dan jeugdigen die niet sporten. Leden van een sportvereniging hebben bovendien meer vertrouwen dan niet-leden in anderen en de politiek. Daarnaast hebben openbare sportplekken een belangrijke buurtfunctie. Sportbeoefening heeft ook een niet-financiële waarde die steden wel geld kan opleveren, zoals een betere gezondheid, grote sociale samenhang, minder schooluitval en minder overlast in buurten.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

De maatschappelijke waarde van sport : een literatuurreview naar de inverdieneffecten van sport

Download PDF

Samenvatting Maatschappelijke waarde van sporten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nanne Boonstra
Niels Hermens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

cognitieve ontwikkeling
kosten-batenanalyse
lichaamsbeweging
maatschappelijke effecten
reviews
sociale cohesie
sociale competenties
sporten
zelfvertrouwen