Visie & Beleidsplein

Sportverenigingen

tussen tradities en ambities

Boessenkool, J., Lucassen, J.M.H., Waardenburg, M., Kemper, F., & Kalmthout, J. van (2011). Sportverenigingen: tussen tradities en ambities. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Over de veranderingen die de sport heden ten dage doormaakt en de gevolgen daarvan voor de aard en het karakter van sportverenigingen, wordt veel gediscussieerd en vaak gespeculeerd. Dat laatste heeft vooral te maken met het ontbreken van relevant en praktijkgericht onderzoek. In het kader van het Meerjaren onderzoeksprogramma 2007-2010 van het Mulier Instituut is samen met het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht een omvangrijk onderzoekproject uitgevoerd waarbij sportverenigingen en hun veranderingsvermogen centraal hebben gestaan. Voor dit project zijn verschillende (deel)onderzoeken uitgevoerd. Studies gebaseerd op literatuur en secundaire bronnen, maar er is door middel van vragenlijsten en interviews ook veel nieuw empirisch materiaal bij verenigingen verzameld. De resultaten van al die onderzoeksinspanningen staan beschreven in deze publicatie. Daarmee wordt een state of art van de sportvereniging gepresenteerd. In de bijdragen worden onderzoek, beleid en praktijk met elkaar geconfronteerd. Dat leidt tot een genuanceerd beeld van de sportvereniging anno nu. Een organisatie gebaseerd op vrijwilligheid die in staat moet worden geacht om 'tradities' en 'ambities' succesvol te kunnen verbinden.

Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan Boessenkool
Jo Lucassen
Maikel Waardenburg
Fons Kemper
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

maatschappelijke ontwikkeling
sportsociologie
sportverenigingen