Visie & Beleidsplein

Gokverslaving en criminaliteit in Nederland

een verkennende studie naar de aard en omvang van aan gokken en gokverslaving gerelateerde criminaliteit

Heuvel, M. van den (1995). Gokverslaving en criminaliteit in Nederland: een verkennende studie naar de aard en omvang van aan gokken en gokverslaving gerelateerde criminaliteit. Tilburg: Tilburg University Press.

De relatie tussen gokverslaving en criminaliteit vormt een kernpunt in het maatschappelijk debat over kansspelen. Over deze relatie zijn echter nog relatief weinig empirische gegevens voorhanden. In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennende studie naar de aard en omvang van de aan gokken en gokverslaving gerelateerde verwervingscriminaliteit. tevens is expliciet aandacht besteed aan de mate waarin bestaande informatiesystemen van politie, justitie en hulpverlening inzicht kunnen geven in de problematiek. Het onderzoek is gesitueerd in een drietal steden en er is gebruik gemaakt van een veelheid aan bronnen.

Uitgever(s): Tilburg University Press,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mark van den Heuvel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

criminaliteit
hulpverlening
politie
rechterlijke instanties
tijdsbesteding