Visie & Beleidsplein

Raak!

tien verhalen

Hanzehogeschool Groningen, Instituut voor Sportstudies (2008). Raak!: tien verhalen. Groningen: Hanzehogeschool Groningen, Instituut voor Sportstudies.

Het Instituut voor Sportstudies koestert al negentig jaren de vier kernwaarden passie, betrokkenheid, innovatie en kwaliteit. Wat betekenen die waarden voor het dagelijks reilen en zeilen? Dat kunt u lezen in dit boekje, verschenen ter gelegenheid van het negentig-jarig bestaan. In de tien verhalen spelen studenten en afgestudeerden, ouders, docenten en andere medewerkers van het Instituut voor Sportstudies de hoofdrol. Het zijn tragische verhalen, maar ook roerende en vrolijke. De spelers hebben hun goede en, gelukkig voor de lezer, ook hun minder goede of zelfs kwade kanten. Ze worden gedreven door passie en betrokkenheid, door het zoeken naar kwaliteit en vernieuwing, maar dat wil niet zeggen dat ze altijd hun doel bereiken. Of, dat ze hun doel zonder tegenslagen en tegenwerking bereiken. Alle verhalen zijn verzonnen, maar ze zijn wel allemaal gebaseerd op ware voorvallen en gebeurtenissen uit het leven op het Instituut voor Sportstudies.

Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen, Instituut voor Sportstudies,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hanzehogeschool Groningen, Instituut voor Sportstudies

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

hoger beroepsonderwijs
verhalenbundels