Visie & Beleidsplein

Maten voor gemeenten 2011

een analyse van de prestaties van de lokale overheid

Pommer, E., & Ooms, I. (2011). Maten voor gemeenten 2011: een analyse van de prestaties van de lokale overheid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In de dienstverlening aan burgers spelen gemeenten een steeds belangrijker rol, ze krijgen van het rijk steeds meer taken. Zo gaven de gemeenten in 2009 samen 45 miljard euro uit voor hun burgers. Wat krijgen burgers daarvoor? In deze publicatie worden de gemeentelijke uitgaven en prestaties geanalyseerd voor de periode 2004-2009. En dan blijkt dat de gemeentelijke uitgaven in de beschouwde periode met 1,9 procent per jaar zijn gestegen, terwijl de productie van diensten nagenoeg gelijk is gebleven. Gemeenten hebben dus steeds meer geld moeten uitgeven om burgers dezelfde diensten te leveren. Wat zijn de achtergronden van deze ontwikkeling? Ons onderzoek wijst uit dat burgers vinden dat de kwaliteit van dienstverlening in het algemeen is toegenomen. In deze editie wordt speciaal aandacht besteed aan de jeugdzorg, die vanaf 2014 integraal naar de gemeenten gaat. De uitgaven zijn fors gegroeid en er maken ook meer jongeren gebruik van de jeugdzorg. Bij een beperkte beschikbaarheid van de middelen is het voor de gemeenten een uitdaging de jeugdzorg onder controle te houden. Hoofdstuk 3 van 'Maten voor gemeenten 2011' is ook apart uitgegeven als 'Jeugdzorg in groeifase'.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Maten voor gemeenten 2011: een analyse van de prestaties van de lokale overheid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Evert Pommer
Ingrid Ooms

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
jeugdzorg
overheid
overheidsbeleid