Visie & Beleidsplein

Startnotitie sportnota 2012-2015

gemeente Nijmegen

(2011). Startnotitie sportnota 2012-2015: gemeente Nijmegen. Nijmegen: Gemeente Nijmegen.

Door middel van dit voorstel stelt gemeente Nijmegen de startnotitie vast voor de ontwikkeling van de nieuwe Sportnota 2012-2015. In de startnotitie worden maatschappelijke ontwikkelingen en de evaluatie van het sportbeleid in de afgelopen jaren beschreven en wordt de koers geschetst voor de Sportnota 2012-2015. Na vaststelling van deze startnotitie volgt een proces van participatie en verdere ontwikkeling. Op basis daarvan zal een definitief beleidsplan aan de raad worden aangeboden.

Uitgever(s): Gemeente Nijmegen,

Download(s)

Startnotitie sportnota 2012-2015 : gemeente Nijmegen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid