Visie & Beleidsplein

Evaluatie bid WK voetbal 2018

eindrapport

Berenschot (2011). Evaluatie bid WK voetbal 2018: eindrapport. Utrecht: Berenschot.

Op 2 december 2010 was in Zürich de presentatie van het HollandBelgium Bid (HBB) voor het WK voetbal van 2018. De FIFA wees het WK niet toe aan de landen Nederland en België. Rusland had het winnende bid en zal in 2018 het gastland zijn voor het grootste voetbaltoernooi ter wereld. Het WK voetbal is na de Olympische Spelen het grootste sportevenement ter wereld. Het organiseren van grote sportevenementen in Nederland sluit aan bij de Nederlandse ambities om in 2028 de Olympische Spelen te organiseren. Hiervoor is het van belang ervaringen uit het verleden mee te nemen en hiervan te leren. Eén van die ervaringen waarvan kan worden geleerd, is het bidproces voor het WK voetbal 2018. Dit is relevant voor het uitbrengen van toekomstige bids, zoals een eventueel uit te brengen bid voor de Olympische Spelen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft dan ook tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 8 december 2010 jl. toegezegd om het proces voor de totstandkoming van het WK-bid te evalueren. Het doel van dit evaluatieonderzoek is dan ook tweeledig. Het gaat om: (1) het leveren van een objectieve weergave van het bidproces vanaf het moment dat de rijksoverheid erbij betrokken raakte tot het moment van de beslissing van de FIFA over de toewijzing, (2) het doen van aanbevelingen voor hoe om te gaan met toekomstige bidprocedures voor het werven van grote sportevenementen. De evaluatie richt zich primair op het functioneren van de rijksoverheid. Berenschot is niet gevraagd een oordeel te geven over het totstandkomingsproces van het bid. De resultaten van het evaluatieonderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Berenschot,

Download(s)

Evaluatie bid WK voetbal 2018 : eindrapport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Berenschot

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Olympisch plan 2028
evaluatie
topsportevenementen