Visie & Beleidsplein

Zorg in de laatste jaren

gezondheid en hulpgebruik in verzorgings- en verpleeghuizen 2000-2008

Klerk, M.M.Y. de (2011). Zorg in de laatste jaren: gezondheid en hulpgebruik in verzorgings- en verpleeghuizen 2000-2008. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Deze publicatie biedt inzicht in de gezondheid en het zorggebruik van oudere instellingsbewoners in de periode 2000-2008. Is de gezondheid - en dus de zorgzwaarte - van de bewoners toegenomen nu ouderen steeds langer thuis blijven wonen? Hoe tevreden zijn de bewoners over de zorg die zij ontvangen? De bevindingen zijn gebaseerd op antwoorden van de bewoners zelf of, indien zij niet geïnterviewd konden worden, hun vertegenwoordigers.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Zorg in de laatste jaren : Gezondheid en hulpgebruik in verzorgings- en verpleeghuizen 2000-2008

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mirjam de Klerk

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheid
ouderen
verpleeghuizen
woon-zorgcentra