Visie & Beleidsplein

De waarde van sport

prognose van het maatschappelijk rendement van het programma 'Sportplus - 30 clubs helpen Rotterdam vooruit'

Boonstra, N., Hermens, N., Verhoogt, P., & Schoemaker, J. (2011). De waarde van sport: prognose van het maatschappelijk rendement van het programma 'Sportplus - 30 clubs helpen Rotterdam vooruit'. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

De gemeente Rotterdam geeft met de maatregel '30 clubs helpen Rotterdam vooruit' een stevige impuls aan de maatschappelijke rol van sportverenigingen. Rotterdam Sportsupport voert dit programma uit. Dertig Rotterdamse sportclubs helpen actief mee een scala van maatschappelijke doelstellingen te behalen. Rotterdam Sportsupport streeft er met het programma naar stevige verbindingen te leggen tussen sport en sectoren zoals veiligheid, werk en inkomen, gezondheid en zorg, participatie en onderwijs. Deze notitie staat stil bij de ambities van het Sportplusprogramma en de resultaten die de sportieve interventies kunnen hebben. Welk maatschappelijk rendement kunnen we nu verwachten van de extra inzet van de dertig sportclubs? Gerichte en ongerichte sportieve interventies kunnen bijdragen aan betere schoolprestaties, meer prosociaal gedrag van jongeren en een gezonde leefstijl, aan zorgtrajecten en meer zelfredzaamheid en zelfvertrouwen bij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De (sociale) context waarin de sport plaatsvindt is daarbij van groot belang. Rotterdam Sportsupport biedt verenigingen juist op dat gebied intensieve ondersteuning. Het Verwey-Jonker Instituut voert de komende vier jaar onderzoek uit naar het Sportplusprogramma.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

De waarde van sport : prognose van het maatschappelijk rendement van het programma 'Sportplus - 30 clubs helpen Rotterdam vooruit'

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nanne Boonstra
Niels Hermens
Pieter Verhoogt
Jelle Schoemaker

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
kosten-batenanalyse
sociale cohesie
sportverenigingen