Visie & Beleidsplein

Sportief participeren

wmo & sport

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), MOVISIE, & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2011). Sportief participeren: wmo & sport.

In dit magazine zijn ervaringen en goede voorbeelden verzameld over de structurele verbinding tussen sport en bewegen en de Wmo. Het doel van het project Sportief participeren is om gemeenten te inspireren om de verbinding tussen sport en Wmo te versterken, zodat onder andere meer mensen via sport participeren in de samenleving.

Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG),

Download(s)

Sportief participeren : wmo & sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
MOVISIE
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
participatie
sportbeoefening
wet maatschappelijke ondersteuning