Visie & Beleidsplein

Sportonderzoek en -onderwijs in beeld 2011

facts & figures

Mulier Instituut, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid, & NOC*NSF (2011). Sportonderzoek en -onderwijs in beeld 2011: facts & figures. Deventer: ..daM uitgeverij.

In deze publicatie wordt op een rij gezet welke personen en organisaties actief zijn in de wereld van het sportonderzoek en hoger onderwijs in de sport. De publicatie vormt een actualisering van een eerder, vergelijkbaar project dat in 2009 in opdracht van NOC*NSF is uitgevoerd (Sportonderzoek in beeld, 2010). Evenals toen hebben Mulier Instituut en Kennispraktijk geïnventariseerd welke onderzoekers en onderzoeksorganisaties zich met sport bezighouden en waar de meeste aandacht naar uitgaat. Hiervoor is een opdeling gemaakt naar de vijf ambities ten aanzien van het Olympisch Plan 2028 zoals die in 2009 door VWS zijn opgesteld, aangevuld met kennis over de Olympische Spelen zelf. Dit keer is daarbij ook gekeken naar promovendi - zij die bezig zijn een proefschrift over sport te schrijven. In aanvulling hierop heeft NOC*NSF de sportopleidingen aan universiteiten en hogescholen in kaart gebracht. In deze publicatie vindt u een overzicht van de belangrijkste uitkomsten uit deze inventarisatie. Nadere gegevens over alle genoemde organisaties en personen, zijn na te lezen in de achterliggende database. Deze is te vinden op http://www.sportenkennisplein.nl/onderzoek/.

Uitgever(s): ..daM uitgeverij,

Download(s)

Sportonderzoek en -onderwijs in beeld 2011 : facts & figures

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mulier Instituut
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid
NOC*NSF

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
onderwijs
onderzoeken
sport (algemeen)
sportopleidingen