Visie & Beleidsplein

Olympische hoofdstructuur

alternatieven en hun implicaties

DHV, & Must (2011). Olympische hoofdstructuur: alternatieven en hun implicaties. Den Haag: Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Nederland besluit in 2016 of het zich kandidaat stelt voor de Olympische Spelen en Paralympische Spelen van 2028. Daarom is het van belang te weten in welke steden en op welke locaties de Spelen in Nederland het beste zouden kunnen worden georganiseerd. In dit rapport brengen DHV en Must vijf ruimtelijke modellen in Nederland in kaart. Daarbij ligt het accent op de hoofdlocaties van de Spelen, namelijk het Olympisch Stadion, het perscentrum, het Olympisch dorp, het zwemstadion en het basketbalstadion (de zogenoemde Big Five). De modellen zijn zo opgesteld dat zij allen, maar wel ieder op verschillende wijze, een bijdrage leveren aan een duurzame en aantrekkelijke ruimtelijke ontwikkeling van heel Nederland. De Big Five zijn gesitueerd in de Randstad, maar het totale programma van de Olympische Spelen speelt zich af in heel Nederland. Vervolgens zijn de modellen nauwkeurig getoetst op financiële, ruimtelijke en procedurele implicaties. Daarnaast heeft DHV per model in beeld gebracht wat de 'legacy' van zo’n model is. Met 'legacy' worden positieve effecten op het gebied van economie, bereikbaarheid, woonklimaat en leisure bedoeld. Ook zijn de modellen gescoord op de richtlijnen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Tenslotte is per model gekeken wat de risico’s zijn en wanneer zou moeten worden begonnen met de voorbereidingen van zo’n model. Uit de studie blijkt dat Nederland de Spelen ruimtelijk goed kan accommoderen en dat compacte ruimtelijke modellen voor de Big Five rond Amsterdam of Rotterdam het best scoren op alle criteria.

Uitgever(s): Ministerie van Infrastructuur en Milieu,

Download(s)

Olympische hoofdstructuur : alternatieven en hun implicaties

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

DHV
Must

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Olympisch plan 2028
Olympische Spelen
ruimtelijke ordening