Visie & Beleidsplein

Aanbiedingsbrief en programma Sport en Bewegen in de Buurt

Schippers, E.I., & Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2011). Aanbiedingsbrief en programma Sport en Bewegen in de Buurt. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Minister Schippers (VWS) geeft in deze aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer een nadere uitwerking van het programma Sport en Bewegen in de Buurt.

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil het ministerie van VWS stimuleren dat de gezonde keuze een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd tot een actieve en gezonde leefstijl. Dit betekent dat er dichtbij en veilig in de buurt gesport moet kunnen worden. Ook wil het kabinet stimuleren dat er lokaal zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van initiatieven en werkwijzen die in andere buurten al succesvol bleken.

Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG en NOC*NSF, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), de hoofdlijnen van het nieuwe programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt. VNO-NCW en MKB-Nederland onderschrijven deze hoofdlijnen en zullen ook een bijdrage leveren aan het programma in de periode 2012 tot en met 2016.

Voor het realiseren van een sport- en beweegaanbod dat beter aansluit op de lokale vraag en dat een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van een sportgewoonte en de volksgezondheid, is lokale samenwerking tussen diverse partijen nodig. Hiervoor is uitdrukkelijk geen blauwdruk ontwikkeld; aansluiten bij de lokale vraag vraagt immers om lokaal maatwerk. Wel is er sprake van een natuurlijke rolverdeling waarbij met dit programma zo goed mogelijk aangesloten wordt.

Voor het programma Sport en Bewegen in de Buurt wordt jaarlijks zo’n 70 miljoen euro uitgetrokken. Ook het ministerie van OCW betaalt hieraan mee. Hiermee wordt onder andere ingezet op het aanstellen van in totaal 2.900 buurtsportcoaches, de sportimpuls ter ondersteuning van lokale sport- en beweegaanbieders bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen te laten sporten en bewegen en een landelijke database om van elkaar succesvolle initiatieven en voorbeelden te leren en over te nemen.

Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),

Download(s)

Aanbiedingsbrief en programma sport en bewegen in de buurt

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Edith Schippers
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

lichaamsbeweging
netwerken
overheidsbeleid
sport (algemeen)
sportbeleid
sportverenigingen
wijken