Visie & Beleidsplein

De sociale staat van Nederland 2011

Bijl, R., Boelhouwer, J., Cloïn, M., & Pommer, E. (2011). De sociale staat van Nederland 2011. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking? Dat is de centrale vraag in dit boek. In dit boek wordt voor belangrijke levensgebieden beschreven hoe Nederland en de Nederlanders er nu voor staan en welke veranderingen in de kwaliteit van leven zich de afgelopen tien jaar hebben voorgedaan. Deze editie van de 'Sociale Staat van Nederland' bestrijkt vele maatschappelijke terreinen: onderwijs, publieke opinie, inkomen en werk, gezondheid, preventie en zorg, maatschappelijke en politieke participatie en betrokkenheid, vrijetijdsbesteding, mobiliteit, sociale veiligheid, en wonen en woonomgeving. Door deze uiteenlopende thema's in samenhang te beschrijven, door ze te plaatsen in de economische en demografische ontwikkelingen in onze samenleving en door de trends in de tijd weer te geven, komen de auteurs tot een beeld van de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Er wordt ook aandacht besteed aan afzonderlijke groepen. De mogelijkheden, kansen en preferenties die mensen hebben voor de inrichting van hun leven verschillen immers en zijn gerelateerd aan hun leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, mate van (in)validiteit, etnische herkomst en financiële positie.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

De sociale staat van Nederland 2011

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rob Bijl
Jeroen Boelhouwer
Mariëlle Cloïn
Evert Pommer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
arbeid
burgerparticipatie
gezondheid
inkomen
leefomgeving
onderwijs
participatie
preventie
sociale veiligheid
statistische gegevens
verkeer en vervoer
vrijetijdsbesteding
zorg en welzijn