Visie & Beleidsplein

Uitwerking actieplan "naar een veiliger sportklimaat"

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2011). Uitwerking actieplan "naar een veiliger sportklimaat". Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Op 22 april jl. heeft minister Schippers mede namens de minister van Veiligheid en Justitie de hoofdlijnen van het Actieplan: "Naar een veiliger sportklimaat" naar de Kamer gestuurd. Voorliggend document betreft de verdere uitwerking van het Actieplan. Hierbij is rekening gehouden met de opmerkingen en voorstellen die tijdens het Algemeen Overleg Sport van 29 juni 2011 zijn gemaakt.

Het Actieplan naar een Veiliger Sportklimaat heeft als doel het creëren van een veiliger sportklimaat zodat iedereen met plezier kan sporten zonder last te hebben van intimidatie of geweld. Om dit te bereiken wordt enerzijds ingezet op het voorkomen van ongewenst gedrag en op het stimuleren van gewenst gedrag. Anderzijds worden ongewenst gedrag en excessen stevig aangepakt. Bij excessen is 'Zero tolerance' het uitgangspunt. NOC*NSF geeft samen met de sportbonden uitvoering aan dit plan met betrokkenheid van de andere partners.

Hiervoor stelt het ministerie tot en met 2016 7 miljoen euro per jaar beschikbaar aan NOC*NSF voor de volgende maatregelen:

  • Maatregelen gericht op spelregels; 
  • Maatregelen gericht op het tuchtrecht; 
  • Maatregelen gericht op gedragsregels; 
  • Maatregelen van de sport gericht op excessen; 
  • Maatregelen van politie en Justitie gericht op excessen; 
  • Aansluiting van sport bij (lokaal) integraal veiligheidsbeleid; 
  • Maatregelen gericht op vrijwilligers in de sport.

Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),

Download(s)

Uitwerking actieplan "naar een veiliger sportklimaat"

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

agressie
geweld
normen en waarden
overheidsbeleid
rijksoverheid
sport (algemeen)