Visie & Beleidsplein

Gezond leven in tijden van schaarste

gemeentelijke ondersteuningsmogelijkheden met betrekking tot gezonde voeding en bewegen

Stiggelbout, M., Kalkman, I., NIGZ, & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2011). Gezond leven in tijden van schaarste: gemeentelijke ondersteuningsmogelijkheden met betrekking tot gezonde voeding en bewegen. Woerden: Gezondheidsinstituut NIGZ.

Op het gebied van leefstijlstimulering zijn in Nederland vele initiatieven, impulsen, en campagnes e.d. waar gemeenten en lokale organisaties gebruik van kunnen maken. In veel gevallen zijn ze gericht op specifieke thema's, doelgroepen of activiteiten/ programma's. Het gezondheidsinstituut NIGZ en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) hebben het initiatief genomen om een overzicht te maken van de veelheid aan initiatieven, impulsen en campagnes op het gebied van gezonde voeding en bewegen. Om gemeenten goed te kunnen adviseren en ondersteunen is het van belang inzicht te geven in de samenhang tussen deze afzonderlijke initiatieven. In deze notitie geeft een overzicht van de veelheid aan leefstijl initiatieven, impulsen en campagnes. Daarnaast geeft het inzicht in de samenhang van deze initiatieven, impulsen en campagnes. Om deze notitie actueel te houden wordt het jaarlijks geactualiseerd. Dit is de tweede editie.

Uitgever(s): Gezondheidsinstituut NIGZ, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Download(s)

Gezond leven in tijden van schaarste : gemeentelijke ondersteuningsmogelijkheden met betrekking tot gezonde voeding en bewegen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maarten Stiggelbout
Ineke Kalkman
NIGZ
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (project)
beleidsondersteuning
beweegstimulering
campagne
financiering
gemeentelijk beleid
gemeenten
interventies
lichaamsbeweging
overheidsbeleid
projecten
voeding