Visie & Beleidsplein

Meten en weten over zweten

methoden van sociaalwetenschappelijk sportonderzoek

Tuyckom, C. van, Vos, S., & Scheerder, J. (2011). Meten en weten over zweten: methoden van sociaalwetenschappelijk sportonderzoek. Gent: Academia Press.

Dit boek wil de lezer een portie basiskennis verschaffen met betrekking tot de regels, procedures en methoden van sociaalwetenschappelijk sportonderzoek. Het boek tracht een systematisch overzicht te geven van de verschillende fasen van het onderzoeksproces. Hoe wordt een onderzoeksdesign opgesteld? Welke onderzoeksvragen staan centraal? Welke hypothesen worden vooropgesteld? Welke onderzoekseenheden worden geselecteerd, en op welke manier? Moeten de onderzoeksvragen beantwoord worden door middel van kwantitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek, of een combinatie van beide?

Uitgever(s): Academia Press,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Charlotte van Tuyckom
Steven Vos
Jeroen Scheerder

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kwalitatief onderzoek
kwantitatief onderzoek
onderzoeken