Visie & Beleidsplein

Eindhoven in beweging

evaluatie van het actieprogramma Eindhoven in beweging

Poel, H. van der (1997). Eindhoven in beweging: evaluatie van het actieprogramma Eindhoven in beweging. Tilburg: Vakgroep Vrijetijdwetenschappen Katholieke Universiteit Brabant.

In 1996 is de gemeente Eindhoven gestart met het programma Eindhoven in Beweging, gericht op het in beweging krijgen van de Eindhovenaren en de bevordering van een gezonde leefstijl. Verder wordt ermee beoogd een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in Eindhoven. Eindhoven in Beweging is een actieprogramma, bestaande uit een elftal projecten, gericht op verschillende doelgroepen zoals kansarme jongeren, buurtbewoners, scholieren, sportverenigingen et cetera. Het programma dient een concrete bijdrage te leveren aan het politieke programma van samenwerking Samen aan de slag. Het programma wordt financieel ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Als voorwaarden stelde het ministerie dat het programma in principe een looptijd van vier jaar zou moeten hebben, en zou moeten worden geƫvalueerd. Dit rapport bevat de tussentijdse evaluatie na een jaar looptijd. De evaluatie heeft plaatsgevonden op basis van gesprekken met de betrokken projectleiders en bestudering van relevante documentatie.

Uitgever(s): Vakgroep Vrijetijdwetenschappen Katholieke Universiteit Brabant,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hugo van der Poel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
gemeenten
lichaamsbeweging
sportbeleid