Visie & Beleidsplein

Self-regulation in sport and education

important for sport expertise and academic achievement for elite young athletes

Jonker, L. (2011). Self-regulation in sport and education: important for sport expertise and academic achievement for elite young athletes. Groningen: L. Jonker.

In dit proefschrift is gekeken naar de relatie tussen sport- en schoolprestaties van jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De resultaten laten zien dat sporttalenten vaker dan leeftijdsgenoten die niet als talent zijn aangemerkt een schoolopleiding volgen op havo of vwo niveau. De reden voor het hoge percentage havo en vwo leerlingen onder sporttalenten wordt gezocht in het gebruik van zelfregulatie door deze jonge talenten. Dit betekent dat sporttalenten door het gebruikt van zelfregulatie efficiƫnter leren doordat zij zich meer bewust zijn van het eigen leerproces, vaker kennis en ervaringen uit het verleden gebruiken om ervan te leren, en beter in staat zijn om op basis van deze informatie persoonlijke doelen te stellen om te verbeteren. Vooral reflectie (een van de vaardigheden die onder zelfregulatie valt) blijkt onderliggend aan de prestaties van sporttalenten en kan gebruikt worden om te voorspellen welk talent de meeste kans maakt om de top te halen in de sport. Ondanks dat dit proefschrift geen uitsluitsel kan geven of sporttalenten de hoge mate van reflectie hebben aangeleerd in de sport of dat zij hiermee geboren zijn, wijzen de resultaten van dit proefschrift in de richting van de voordelige effecten van sportdeelname (ongeacht niveau) op de ontwikkeling van zelfregulatie. De sportcontext lijkt uitermate geschikt voor deze ontwikkeling omdat jongeren tijdens het sporten spelenderwijs kennis maken met het stellen van doelen en continue feedback krijgen van de omgeving en de trainer.

Uitgever(s): L. Jonker,

Download(s)

Self-regulation in sport and education : important for sport expertise and academic achievement for elite young athletes

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Laura Jonker

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

cognitieve ontwikkeling
jongeren
leerprestatie
topsport
zelfmanagement