Visie & Beleidsplein

Evaluatie van de implementatiefase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, setting sport

resultaten proces- en effectevaluatie

Ooms, L., & Veenhof, C. (2011). Evaluatie van de implementatiefase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, setting sport: resultaten proces- en effectevaluatie. Utrecht: NIVEL.

Om Nederlanders op grote schaal tot een actieve leefstijl te verleiden heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) geïnitieerd. Het NASB richt zich op vijf belangrijke aandachtsgebieden: wijk, school, werk, zorg en sport. Binnen het NASB, setting sport hebben in de periode 2008-juni 2011, onder toeziend oog van NOC*NSF, tien sportbonden veertien laagdrempelige sportprojecten in Nederland geïmplementeerd om de minder actieve Nederlanders te stimuleren om meer te gaan sporten en bewegen. Het NIVEL heeft de implementatiefase van de setting sport geëvalueerd. Deze evaluatie bestond uit een procesevaluatie op het niveau van de sportbonden en het programmamanagement (NOC*NSF) en een effectevaluatie op het niveau van de deelnemers. 

In totaal zijn 478.774 deelnemers aan de NASB sportprojecten geregistreerd. Hiervan zijn uiteindelijk 64.818 lid geworden van een sportvereniging of sportbond. De sportprojecten zijn op 1.512 locaties en via 748 verenigingen aangeboden. Vooral sportactiviteiten die toewerken naar een groot sportevenement lijken succesvol te zijn om mensen in beweging te brengen en houden, bijvoorbeeld Start to Run van de Atletiekunie, Fiets-Fit van de Nederlandse Toer Fiets Unie en Via Vierdaagse van de KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland. De deelnemers waardeerden de sportprojecten gemiddeld met cijfers tussen 7,6 en 8,4. Met de beëindiging van het actieplan eind 2011 stopt ook de subsidie door het ministerie van VWS. Desondanks gaan tien van de veertien sportprojecten van sportbonden door.

Uitgever(s): NIVEL,

Download(s)

Evaluatie van de implementatiefase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, setting sport : resultaten proces- en effectevaluatie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Linda Ooms
Cindy Veenhof

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (project)
beweegstimulering
evaluatie
sportstimulering
sportverenigingen