Visie & Beleidsplein

Sportieve kansen met de Wmo

over de inzet van sport voor burgerparticipatie, sociale samenhang en preventief jeugdbeleid

Boonstra, N., & Hermens, N. (2011). Sportieve kansen met de Wmo: over de inzet van sport voor burgerparticipatie, sociale samenhang en preventief jeugdbeleid. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

In dit rapport staat de vraag centraal wat sport bijdraagt aan het realiseren van de doelen van de Wmo. Daarbij ligt het zwaartepunt op het algemene doel van de wet en twee van haar negen prestatievelden: op welke manier kan sport bijdragen aan een beter leefbare woonomgeving (prestatieveld 1) en aan preventieve ondersteuning van jeugdigen (prestatieveld 2).

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

Sportieve kansen met de Wmo : over de inzet van sport voor burgerparticipatie, sociale samenhang en preventief jeugdbeleid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nanne Boonstra
Niels Hermens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

opvoeding
sociale cohesie
sport (algemeen)
wet maatschappelijke ondersteuning