Visie & Beleidsplein

Opvoeden samen met de buurt

de pedagogische civil society

een inhoudelijke oriëntatie

Broeders, A., Duijvestijn, P., Wolswinkel, L., Broenink, N., & Fransen, N. (2011). Opvoeden samen met de buurt: de pedagogische civil society, een inhoudelijke oriëntatie. Amsterdam: DSP-groep BV.

Elk gezin maakt deel uit van een groter verband. Buurtbewoners, winkeliers, scholen, verenigingsleven en welzijnsorganisaties maken samen hun eigen leefomgeving. De vraag is wat de bijdrage is van deze verschillende actoren aan het opvoeden en opgroeien van jongeren in de buurt. Welke verschillen bestaan er op dat gebied tussen buurten en hoe kunnen ieders krachten beter worden benut en versterkt. DSP-groep doet onderzoek naar die vragen binnen het kader van het ZonMw-programma Vrijwillige Inzet voor en door Jeugd en Gezin.

Uitgever(s): DSP-groep BV,

Download(s)

Opvoeden samen met de buurt : de pedagogische civil society : een inhoudelijke oriëntatie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anne-Marie Broeders
Paul Duijvestijn
Lenneke Wolswinkel
Norbert Broenink
Niek Fransen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewonersparticipatie
buurten
leefomgeving
opvoeding
verenigingen
welzijnsinstellingen
wijken