Visie & Beleidsplein

Monitor nota ruimte

de eerste vervolgmeting

Ritsema van Eck, J., & Farjon, H. (2008). Monitor nota ruimte: de eerste vervolgmeting. Rotterdam: NAi Uitgevers.

In welke mate veranderen verstedelijkingspatronen? Hoe ontwikkelen stedelijke centra zich? En hoe heeft zich de hoeveelheid groen in en om de stad ontwikkeld? In welke mate is de bereikbaarheid per auto toe- dan wel afgenomen? Hoe staat het met de lucht- en milieukwaliteit? En hoe aantrekkelijk vinden Nederlanders het landschap? Kortom: in hoeverre worden de doelen van de Nota Ruimte bereikt? De ontwikkelingen op deze thema's worden in deze studie, letterlijk en figuurlijk, in kaart gebracht. De nulmeting van deze monitor is uitgebracht in 2004. In deze vervolgmeting worden de ruimtelijke ontwikkelingen tussen 2000 en 2006 beschreven, en waar mogelijk de situatie op 1 januari 2006.

Uitgever(s): NAi Uitgevers,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan Ritsema van Eck
Hans Farjon

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
monitors
ruimtelijke ordening