Visie & Beleidsplein

Lokaal jeugdbeleid

onderzoek lokaal sociaal beleid I

Gilsing, R. (1999). Lokaal jeugdbeleid: onderzoek lokaal sociaal beleid I. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In het jeugdbeleid hebben gemeenten een belangrijke rol toebedeeld gekregen. Zij moeten preventief jeugdbeleid ontwikkelen ter vergroting van de kansen van jeugdigen en het voorkomen van uitval. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzoek uit naar het lokale jeugdbeleid. In dit rapport wordt verslag gedaan van de eerste fase van dit onderzoek. Deze fase is inventariserend en beschrijvend van aard. Er wordt een beeld gegeven van de omvang van het gemeentelijk voorzieningenaanbod voor jeugdigen, alsmede van de mate waarin het jeugdbeleid is ontwikkeld. Verder wordt ingegaan op een aantal inhoudelijke aspecten van het lokale jeugdbeleid en de mate waarin gemeenten jeugdigen bij hun beleid betrekken. Dit rapport vormt de basis voor verder onderzoek naar lokaal jeugdbeleid, waarin de effecten van dit beleid in kaart worden gebracht. Het onderzoek naar lokaal jeugdbeleid maakt deel uit van het SCP-onderzoeksprogramma Lokaal sociaal beleid.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Lokaal jeugdbeleid : onderzoek lokaal sociaal beleid I

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rob Gilsing

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
jeugdbeleid
recreatieve voorzieningen