Visie & Beleidsplein

Een meervoudige werkelijkheid

een sociologisch-filosofisch essay over het collectieve belang van recreatie en toerisme

Lengkeek, J. (1994). Een meervoudige werkelijkheid: een sociologisch-filosofisch essay over het collectieve belang van recreatie en toerisme. Wageningen: Jaap Lengkeek.

Als voorbereiding tot de speurtocht naar een collectief belang in recreatie en toerisme gaat de auteur in het eerste hoofdstuk op zoek naar de essentie van de vrijetijd. Het tweede hoofdstuk handelt over de wijze waarop werkelijkheden worden geconstrueerd in de samenleving. In het derde hoofdstuk voegt de auteur een ander sociologisch aspect toe aan de contructie van de 'andere' werkelijkheid en de veranderingen die deze ondergaat. Hoe de overheid is omgegaan en nu omgaat met de sociaal- en fysiek-ruimtelijke omgeving ten behoeve van toeristisme en recreatie wordt uiteengezet in het vierde hoofdstuk. In het vijfde hoofdstuk wordt het object van debat teruggebracht tot drie centrale dilemma's, waarin het collectieve belang tot uitdrukking komt: de verhouding van toerisme en recreatie ten opzichte van natuur en ecologie; de verhouding tussen belangen van overheid, markt en maatschappelijke organisaties op het gebied van recreatie en toerisme; en het toenemende consumentisme op het betreffende gebied. Het zesde en tevens laatste hoofdstuk biedt een samenvatting van het voorgaande en een synthese.

Uitgever(s): Jaap Lengkeek,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jaap Lengkeek

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

proefschriften
toerisme
vrijetijdsbesteding
wetenschappelijk onderwijs