Visie & Beleidsplein

Paardrijden binnen en buiten

een brochure om gemeenten en andere bestuurlijke organisaties te informeren over de sport en de recreatie met paarden en ponies

Ministerie van Landbouw en Visserij (1985). Paardrijden binnen en buiten: een brochure om gemeenten en andere bestuurlijke organisaties te informeren over de sport en de recreatie met paarden en ponies. Den Haag: Ministerie van Landbouw en Visserij.

Deze publicatie betreft een brochure om gemeenten en andere bestuurlijke organisaties te informeren over de sport en recreatie met paarden en ponies. De laatste jaren is door onderzoek op het gebied van sport en recreatie met paarden veel nieuwe informatie beschikbaar gekomen. In deze brochure wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling en de diverse vormen van paardenhouderij, in het bijzonder van de paardensport. De wensen van deze tak van sport en recreatie worden in beeld gebracht, maar ook de problemen die de uitoefening ervan voor de samenleving met zich meebrengt, komen aan de orde. Daarbij wordt een aantal aanbevelingen gedaan, die bestuurlijke instanties kunnen gebruiken bij hun beleid voor deze sector. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de organisaties en diensten die deskundig advies of andere ondersteuning kunnen bieden over zaken welke met de paardensport te maken hebben. Deze brochure is een initiatief van de Commissie Advisering Bouw en Aanleg Paardensportaccommodaties en Voorzieningen.

Uitgever(s): Ministerie van Landbouw en Visserij,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Landbouw en Visserij

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

paardensporten
recreatieve voorzieningen
sport (algemeen)
sportaccommodaties
vrijetijdsbesteding