Visie & Beleidsplein

Naar eigen wensen en mogelijkheden

een onderzoek naar sociaalintegrerende betekenissen van sport in relatie tot vier doelgroepen van het landelijk sportstimuleringsbeleid

Elling, A., & Knop, P. de (1998). Naar eigen wensen en mogelijkheden: een onderzoek naar sociaalintegrerende betekenissen van sport in relatie tot vier doelgroepen van het landelijk sportstimuleringsbeleid. Arnhem: NOC*NSF.

Een onderzoek naar de sociaalintegrerende betekenissen van sport in relatie tot vier doelgroepen van het landelijk sportstimuleringsbeleid. Vraagstelling tijdens onderzoek: wat is de relatie tussen sport en sociale integratie en in hoeverre zijn bepaalde (functionele) beleidsverwachtingen ten aanzien van de sociaal integrerende waarde van sport gelegitimeerd? Uitgegeven in het kader van het onderzoeksprogramma Waarden en Normen in de Sport.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Agnes Elling
Paul de Knop

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

LHBTI
NOC*NSF
maatschappelijke integratie
mensen met een beperking
nieuwe Nederlanders
normen en waarden
onderzoeken
ouderen