Visie & Beleidsplein

Sportaccommodaties provincie Drenthe

statistische en lokatiegegevens over sportaccommodaties in Drenthe

Boelens, J., & Gazendam, H.S. (1987). Sportaccommodaties provincie Drenthe: statistische en lokatiegegevens over sportaccommodaties in Drenthe. Assen: Samenwerkingsverband informatievoorziening recreatie, toerisme en sport.

In deze uitgave wordt een overzicht gegeven van het aantal en de locatie van sportaccommodaties per 1 januari 1987, voor zover het gaat om sportvelden, -banen, -zalen en -hallen in de provincie Drenthe, één en ander ook onderverdeeld per gemeente. Deze gegevens worden jaarlijks geregistreerd en gepubliceerd.

Uitgever(s): Samenwerkingsverband informatievoorziening recreatie, toerisme en sport,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

J. Boelens
H.S. Gazendam

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Drenthe
provincies
sportaccommodaties