Visie & Beleidsplein

Onderzoek recreatief paardrijden

concept-projectvoorstel met globale kostenindicatie

Arcadis Heidemij Advies (1997). Onderzoek recreatief paardrijden: concept-projectvoorstel met globale kostenindicatie. Arcadis Heidemij Advies.

In Nederland zijn naar schatting 400.000 ongeorganiseerde recreatieve ruiters, zonder binding met een vereniging. Deze ruiters zijn veelal aangewezen op openbare toegankelijke bos- en natuurgebieden en openbare wegen in het overige agrarische landelijk gebied. Het laatste grootschalige onderzoek naar ruitersport dateert van einde jaren '70. Vooral van recreatieve ruitersport zijn nagenoeg geen recentere onderzoeksgegevens voorhanden. Voor belangenbehartiging hebben zowel de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB als de Nederlandse Hippische Sportbond (NHS) behoefte aan recentere onderzoeksgegevens. Ook het Ministerie van LNV heeft voor de beleidsvorming op dit terrein informatie nodig. Arcadis Heidemij Advies is gevraagd een globale kostenindicatie te geven van een onderzoek naar recreatieve ruitersport. Dit document betreft het concept-projectvoorstel.

Uitgever(s): Arcadis Heidemij Advies,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Arcadis Heidemij Advies

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

onderzoeken
paardensporten
recreatieve voorzieningen
vrijetijdsbesteding