Visie & Beleidsplein

De effectiviteit van het overheidsbeleid op het gebied van publieke gezondheid

met name op het gebied van overgewicht, voeding en bewegen

Gouw, S. de (2011). De effectiviteit van het overheidsbeleid op het gebied van publieke gezondheid: met name op het gebied van overgewicht, voeding en bewegen. Leiden: Sjaak de Gouw.

De overheid heeft voor het verminderen van overgewicht minder beleidsinstrumenten ter beschikking dan voor bijvoorbeeld roken en alcoholgebruik. De nadruk ligt op het stimuleren van gezond gedrag door beïnvloeding van het gedrag. De sociale en fysieke omgeving spelen hierbij een grote rol. De landelijke overheid ziet een belangrijke rol voor gemeenten, maar geeft deze gemeenten veel beleidsvrijheid. Landelijk beleid is met name gericht op het ondersteunen van het gemeentelijk beleid en op het bevorderen van de bereidheid van landelijke organisaties, instellingen en bedrijven om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen overgewicht. Samenwerking tussen ministeries komt voor wat betreft het beleid gericht op het verminderen van overgewicht moeilijk op gang. De beschikbare mogelijkheden op landelijk niveau worden onvoldoende benut. Uit diverse projecten uit binnen- en buitenland blijkt dat een integrale aanpak, gericht op zowel het gedrag als op verschillende aspecten van die omgeving, met sterke betrokkenheid van de bevolking, daadwerkelijk leidt tot minder overgewicht. In de nota’s lokaal gezondheidsbeleid, die de gemeenten iedere vier jaar moeten opstellen, komt die integrale aanpak echter slecht uit de verf. En waar in nota’s die integrale aanpak al staat vermeld, blijkt de praktijk weerbarstig. De redenen hiervoor verschillen per gemeente, maar gebrek aan tijd, middelen, kennis, bestuurlijke aandacht, bereidheid bij andere partijen en betrokkenheid van andere gemeentelijke afdelingen worden vaak genoemd. Een belangrijke achterliggende oorzaak lijkt een gebrek aan urgentiebesef bij lokale bestuurders, gecombineerd met een gebrek aan kennis over de mogelijkheden en resultaten van een integrale aanpak. De aanbevelingen richten zich dan ook vooral op het vergroten van het urgentiebesef bij lokale bestuurders en het gaan uitvoeren van de aanpak, die al in verschillende landen en gemeenten resultaat heeft gehad. De kern hiervan zijn activiteiten op school, gecombineerd met initiatieven op vele andere terreinen.

Uitgever(s): Sjaak de Gouw,

Download(s)

De effectiviteit van het overheidsbeleid op het gebied van publieke gezondheid : met name op het gebied van overgewicht, voeding en bewegen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sjaak de Gouw

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
lichaamsbeweging
lokaal beleid
overgewicht
overheidsbeleid
proefschriften
voeding