Visie & Beleidsplein

Het vraagstuk van den vrijen tijd

60 jaar onderzoek naar vrijetijd

Beckers, T., & Mommaas, H. (1991). Het vraagstuk van den vrijen tijd: 60 jaar onderzoek naar vrijetijd. Leiden: Stenfert Kroese Uitgevers.

'Het vraagstuk van den vrijen tijd' zoals wij dat kennen, werd zo'n honderd jaar geleden gecreƫerd. Het wetenschappelijk onderzoek dat erop was gericht 'het vraagstuk' te belichten en op te lossen kwam ruim zestig jaar geleden tot ontwikkeling. In dit boek, waarin naast historische teksten ook nieuwe bijdragen van een dertiental auteurs zijn opgenomen, wordt een overzicht gegeven van ruim zestig jaar van onderzoek naar vrijetijd in Nederland. De rode draad die de verschillende bijdragen verbindt, vormt een analyse van het wetenschappelijk vertoog over vrijetijd in het spanningsveld van maatschappelijke bemoeienis en wetenschappelijke reflexie. Hoe en waarom werd de vrijetijd onderwerp van onderzoek gemaakt? En met welk resultaat? Via de bestudering van vrijetijd wordt ons een beeld gegeven van de sociale, politieke, culturele en economische veranderingen in Nederland sinds de Eerste Wereldoorlog.

Uitgever(s): Stenfert Kroese Uitgevers,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Theo Beckers
Hans Mommaas

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sociologie
vrije tijd
vrijetijdsbesteding