Visie & Beleidsplein

Evaluatie van het erkenningstraject voor interventies

een gezamenlijk initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het RIVM Centrum Gezond Leven

Lanting, L.C., Zwikker, M.C., Kuiper, J.I., Adriaensens, L., Kok, M.O., & Dale, D. van (2011). Evaluatie van het erkenningstraject voor interventies: een gezamenlijk initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het RIVM Centrum Gezond Leven. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het erkenningstraject wordt breed gewaardeerd en heeft de afgelopen jaren goed gefunctioneerd: het maakt de kwaliteit van interventies voldoende inzichtelijk en het stimuleert de kwaliteitsverbetering bij de ontwikkeling van interventies. Over de betekenis in de praktijk ligt de mening over de bijdrage van het traject genuanceerder: dat het traject niet voldoende bij de praktijk aansluit is het meest geuite punt van kritiek. Concreet betekent dit dat complexe interventies niet goed in het systeem passen en dat de meerwaarde van erkenning nog onvoldoende duidelijk is. Ook geven professionals aan te weinig tijd te hebben om hun interventies voor erkenning in te dienen. Verbeterpunten zijn onder andere: stel de eisen voor onderzoek van effectiviteit bij en breng de meerwaarde van erkenning voor interventie-eigenaren sterker naar voren.

Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),

Download(s)

Evaluatie van het erkenningstraject voor interventies : een gezamenlijk initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

L.C. Lanting
Machteld Zwikker
J.I. Kuiper
Lize Adriaensens
M.O. Kok
Djoeke van Dale

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

databanken
effectieve interventies
interventies